JinNianHui.com

关于召开JinNianHui.com教学督导期末工作会议的通知
发布时间: 2021-12-31 浏览次数: 185

各教学督导:

经研究决定召开JinNianHui.com教学督导期末工作会议,现将有关事项通知如下:

    时间:2022年1月2日14:00

    地点:文峰会议室

参加人员:焦铮,方徽星,李成,孙剑,胡新广,马堃,韩静,白金轩

会议内容:

1、各位督导依次汇报本学期听课具体情况(节次、人数、专业),介绍听课体会等;

2、焦铮总结本学期工作。

 

特此通知

 

                                          JinNianHui.com

                                            2021.12.31

 


XML 地图